ITC:n uusi elinkaaripalvelu auttaa yrityksiä hallitsemaan tietotekniikkalaitteidensa elinkaarta!

ITC on tunnistanut asiakasyrityksissä teknologiahaasteen, johon ei ole tällä hetkellä markkinoilla ratkaisua. Yrityksen yli 600 asiakasyrityksen työntekijöillä on käytössään tuhansia tietotekniikkalaitteita, jotka eivät kuulu minkään elinkaarihallinnan piiriin. Tämä tarkoittaa, että yritykset eivät tiedä, mitä laitteita he omistavat, kenellä ne ovat, milloin niitä täytyisi uusia, mikä on niiden huoltohistoria tai mitä niille pitäisi tehdä elinkaaren päättyessä.

Tämän seurauksena yritykset kohtaavat useita ongelmia. Laitteet voivat jäädä yrityksen tiloihin säilytykseen, mikä voi olla tietoturvariski. Lopulta laitteet tuhotaan, vaikka niille olisi hyötykäyttöä monessa kohteessa.

ITC:n uusi elinkaaripalvelu tarjoaa ratkaisun näihin ongelmiin. Palvelu sisältää seuraavat osat:

  • Hankinta: ITC hoitaa laitteiden hankinnan ja toimittamisen asiakkaalle.
  • Inventointi: ITC inventoi laitteet ja luo laiterekisterin, josta yritys voi nähdä kaikkien laitteidensa tiedot.
  • Toimitus: ITC toimittaa laitteet asiakkaalle vakioidulla tavalla.
  • Puskurivarastointi: ITC tarjoaa puskurivaraston, josta yritykset voivat hakea varalaitteita.
  • Tietoturvallinen poisto käytöstä: ITC poistaa laitteet käytöstä tietoturvallisesti.
  • SER-kierrätys tai uusiokäyttö: ITC kierrättää tai uudelleenkäyttää laitteet SER-periaatteiden mukaisesti.

ITC:n elinkaaripalvelu eroaa muista markkinoilla olevista ratkaisuista siinä, että se integroidaan ITC:n nykyiseen tiketöintijärjestelmään. Tämän ansiosta laitetieto rikastuu myös huolto- ja ylläpitotapahtumilla.

Palvelu tullaan julkaisemaan vuoden 2024 aikana.